ÄDELTRÄ

Alla våra plank är sågade ur svenska träd. Vi säkerställer vid inköp att inga träd har fällt ur kommersiellt syfte, då detta strider emot våra värderingar. Vanliga orsaker till att vi får möjligheten att köpa in stockar är bland annat att träden är på väg att dö, är skadade, riskerar att falla eller till och med redan har fallit genom rotvälta. Många trädfällare och skogsförvaltningar runt omkring i våra kommuner tar tyvärr inte alltid vara på dessa vackra träd, utan flisar dem för energived eller annat. 

Nordhem Design brinner starkt för att låta dessa träd leva kvar genom att förgylla ett eller några hem under kommande generationer. Det är något vi tycker att träden förtjänar och dess närvaro i hemmen är något som även vi förtjänar.

Samtliga plank är sågade av oss eller våra samarbetspartners och vi importerar inga träslag. Planken är torkade i vår virkestork ner till 6-10% fuktkvot, vilket gör att de är möbeltorra och redo att bearbetas vidare till en möbel. Vi mäter alltid fuktkvoten noggrant med professionella fuktmätare avsedda för virke. Allt virke förvaras i ett klimatkontrollerat utrymme där luftfuktigheten håller 38-42%. Detta säkerställer att planken håller runt 8% i fuktkvot vid leverans.